Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.PAULHOUSE.PL

Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych użytkowników jest sprawą
najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane
osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.


Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika, przysługujące mu prawo jak też obowiązki administratora danych, a także informuje o ożytkowaniu plików cookies. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Paulhouse sp. z o.o. sp.k. Z siedzibą przy ulicy Śrutarskiej 37, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonwego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białym, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000830188, NIP 5482729534 (zwany dalej właścicielem)


Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
• poczty e-mail : biuro@paulhouse.pl
• korespondecyjnie : ul Śrutarska 37 43-400 Cieszyn.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za poszanowaniem następujących zasad:
• w oparciu o podstawe prawną i zgodnie z prawem,
• rzetelnie i uczciwie,
• w sposób przejrzysty dla ososby, której dane dotyczą,
• w konkretnych celach i nie na „zapas”,
• nie więcej niż potrzeba,
• z dbałością o prawidłowość danych,
• zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo.

III.
IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzany na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1Lit. A,b, fRODO).
Dane przetwarzać będziemy w celach:
• kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość lub komentarz,
• marketingowo-reklamowych, aby przesyłać Ci informacje handlowe (informacje o promocjach, nowych
ofertach) oraz informacje o nowych materiałach na stronie,
• statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na stronie.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

To w jakim zakresie przetwarzamy dane zależy od tego, jakie dane i w jakim celu nam udostępniłeś:
• jeśli postanowisz się do nas odezwać za pośrednictwem e-maila będziemy przetwarzać Twoje dane
podane w formularzu kontaktowym na stronie,
• pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies,
które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie innych użytkowników strony.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

V. TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nie jesteśmy wstanie wskazać Ci jednego terminu, przez który będziemy przechowywać Twoje dane.
Dane związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać bezterminowo, przynajmniej do
czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
• dostęp do treści swoich danyhc oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo do cofnięcia zgody na ich pretwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
• więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej
UODO.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM


Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracując z administratorem, w
zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji.
Poza celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności dane osobowe użytkowników nie będą w żaden sposób
udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych
tych osób trzecich.
Dane osobowe użytkowników strony internetowej nie są przekazywanie poza obszar Uni Europejskiej.
Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art 13. ust.1 i ust.2 rozporządzenia RODO.

VIII PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerzse, laptopie czy smartfonie,
w zależności z jakiego urządzenia używasz do oglądania strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.


Cechy plików cookies:
• dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do użytkownika, optymalizują poruszanie użytkownika
na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą któego wyświetlana jest
strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów,
• pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,
• tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem użytkowników,
pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom
odwiedzającym strone,
• pozwalają na wielokrotne wykorzystynie opcji logowania przez użytkownika, co jest dla Ciebie dużo
wygodniejszse, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś
zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
W ramach strony stosowane są dwa zsasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies
sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszcznia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe
pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

PAUL HOUSE
Twoje mieszkania marzeń
Odbierz katalogi aktualnych inwestycji!
Uzupełnij formularz a katalogi przyjdą na podany adres e-mail
Subscription Form
Copyright © 2024 PaulHouse sp. z o.o. sp. k
Wykonanie:
awpodpisbialy